15-06-2024    
 home | gwoździowanie gruntu | umocnienia | naprawy | gabiony | podlewki | kontakt | bibligrafia | referencje | e-mail 
 
 
 

  Gabiony - Ochrona dróg wodnych

"Hesco Bastion Concertainer" wielokrotnie zdał egzamin i jest z powodzeniem stosowany na drogach wodnych w różnych rejonach świata. Tradycyjne metody naprawy dróg wodnych są kosztowne i czasochłonne -"Concertainer" daje doskonałe rozwiązanie. Prosta ale przemyślana konstrukcja "Concertainera" pozwala na stabilną i trwałą odbudowę brzegów rzek i kanałów przy niskich kosztach.

Gabiony te mogą składać się z dwóch głównych części, płaskich elementów z siatki drucianej i wykładziny z geotkaniny. Siatka jest jest pokryta specjalną warstwą antykorozyjną w celu zachowania trwałości w środowisku korozyjnym. Wykładzina używana do utrzymania wypełnienia jest przeponą z geotkaniny, dobrana za względu na jej odporność na gnicie. Ta wykładzina pozwala także na szybkie schnięcie betonu, gdy jest stosowany jako wypełnienie, i na szybkie odsączanie, gdy jest stosowany rzeczny muł i żwir.

  Opracowano dwie metody zastosowania 'Hesco Bastion Concertainer' do dróg wodnych

Tam, gdzie od wielu lat eroduje pochyły brzeg kanału, może być on wykopany w celu ukształtowania nowego, mocnego brzegu. Rozciągnięty "Concertainer" jest opuszczany na miejsce i wypełniany kruszywem i betonem. Operacja trwa tylko kilka dni i nie są potrzebne kosztowne urządzenia.

Druga metoda jest stosowana w sytuacjach, gdzie duże znaczenie ma zachowanie nienaruszonego otoczenia. "Concertainer" może być użyty jako tanie szalowanie do utrzymania betonu i płyt kamiennych. Wystająca siatka stalowa i wykładzina są odcinane po utwardzeniu wypełnienia i pozostaje naturalna powierzchnia płyt kamiennych.

  Ochrona wybrzeża

"Concertainer" jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, jednak został pierwotnie opracowany do przeciwdziałania skutkom erozji wybrzeży. Jest z powodzeniem stosowany na całym świecie, a przede wszystkim na północno-wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii.

Dzięki prostocie konstrukcji i montażu pasuje on idealnie do ochrony linii brzegowej przed niszczącym działaniem fal. Może być montowany bez specjalistycznego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników. To daje opłacalne, bardziej dostosowane do warunków i tanie wykonanie. Wymiary i ciężar "Concertainera" po zapakowaniu są korzystne także w tych przypadkach, gdy jest utrudniony dojazd do miejsca budowy.

Eliminuje się opóźnienie robót z powodu niedostarczenia sprzętu i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Po zakończeniu robót nie ma wydatków związanych z uprzątaniem miejsca budowy z materiałów lub sprzętu. Mniejsze nagromadzenie środków na miejscu budowy oznacza także brak wydatków związanych z przywracaniem terenu do poprzedniego stanu. Prostota metody oznacza również użycie siły roboczej dostosowanej do wymagań, należy wybrać, czy zatrudnić 2 lub 10 ludzi.

W celu zbudowania ściany "Concertainer" jest wymagany minimalny zakres przygotowania miejsca budowy. Należy przygotować mocną, poziomą podstawę, umieścić na miej­scu wymaganą liczbę opakowań "Concertainera" oraz zdjąć i usunąć opakowanie. Jeden lub dwóch pracowników powinno chwycić koniec płaskich elementów z siatki drucianej i wyciągnąć na pełną długość w wymaganym kierunku. Poprawić ustawienie elementów w celu ich ukształtowania i dostosowania do warunków na miejscu budowy. Przed napełnieniem wykonać wszelkie połączenia lub konieczne wydłużenia. Wypełnić ścianę za pomocą koparki mechanicznej odpowiednim, dostępnym materiałem lub wprowadzić rurą beton do "Concertainera".

Lekkość konstrukcji "Concertainera" pozwala na łatwy montaż przy minimalnym wysiłku, co z kolei zapewnia szybki montaż, minimalizuje zakres projektowania robót i koszty.

  Zdjęcia

  Jesteś naszym
(14361 - stan na 29.01.2008)
  Ostatnia modyfikacja: 24-01-2003