21-05-2024    
 home | gwoździowanie gruntu | umocnienia | naprawy | gabiony | podlewki | kontakt | bibligrafia | referencje | e-mail 
 
 
 

  Bibligrafia

L.p. Autor Tytuł Wydanie
1. Brzeski E. Betonowanie dwuetapowe. COBRBH Energopol Warszawa 1977
2. Brzeski E. Betonowanie podwodne w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Inżynieria Morska 12/1980.
3. Bastian St., Brzeski E. Torkret w budownictwie morskim. Sympozjum Międzynarodowe . Budownictwo Hydrotechniczne 83. Gdańsk 1983.
4. Bastian St., Brzeski E. Rekonstrukcja i zabezpieczenie falochronu wyspowego w porcie Północnym w Gdańsku. Inżynieria Morska nr 5/85.
5. Bastian St., Brzeski E. Cechy wytrzymałościowe wypraw torkretowych wykonywanych metoda mokrej mieszanki . XXX Jubileuszowa Konferencja naukowa KJLiW i KW PZTITB Poznań 1984. Krynica.
6. Bastian St., Brzeski E. Torkretowanie jako metoda rekonstrukcji budowli wodnych na przykładzie falochronu wyspowego w Porcie Północnym w Gdańsku. III Krajowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Warszawa 1986.
7. Brzeski E. Naprawy konstrukcji żelbetowych metoda torkretowania Przegląd Budowlany 8-9/88.
8. Brzeski E. Torkret - stan techniki i zastosowania . Przegląd Budowlany 2/89.
9. Brzeski E. Przyczynek do mechanicznej aktywacji cementu w zaprawach i betonach. Prace COBR. Warszawa 1979.
10. Brzeski E. Krajowe doświadczenia w zbrojeniu gruntu metoda gwoździowania. Inżynieria Morska i Geotechnika, 4/1991.
11. Brzeski E., Robakiewicz W. Projekt i realizacja umocnienia dna stanowisk promów morskich w Świnoujściu materacami OVOLO Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3/1993.
  Jesteś naszym
(14361 - stan na 29.01.2008)
  Ostatnia modyfikacja: 24-01-2003